Stambeno poslovni objekat L4 i L5

Godina projektovanja
2008
Lokacija
Banja Luka

Stambeno poslovni objekat L4 i L5

U sklopu stambenog naselja Lazarevo planirana je izgradnja stambeno poslovnih objekata- međusobno povezanih lamela. Zadatak da se projektuju dva objekta kao nastavak na već izgrađena tri objekta i da sve djeluje kao jedinstvena cjelina bio je još jedan od izazova sa kojim se nismo sretali.

Lamele imaju poslovno prizemlje,  dva sprata i povučenu etažu za stanovanje, a u podrumskoj etaži parking mjesta i pomoćne prostore. Orjentisane su tako da stanovi dobijaju južno i sjeverno svjetlo pa je ritam fasada sa prozorskim otvorima većih ili manjih dimenzija zavisno od strane svijeta, te lodjama manje ili više natkrivenim  već dao dinamiku objektu. Utisak je pojačan isturenim krovnim vijencima i krovnim vilama te dubinom krova ispod koga su smješteni dvoetažni galerijski stanovi.

Prethodno izgrađene tri lamele sa novoprojektovanim objektima, iako su zasebni, čine čitav kompleks sagledivim kao cjelinu i gotovo ih je nemoguće odvojiti u oblikovnom smislu ili po vremenu nastanka. Sve je uklopljeno u jedinstven stil jer je poštovan kontekst i zatečene vrijednosti prethodno izgrađenih objekata na lokaciji.