KONTAKT

Polis d.o.o.
arhitektonski projektni biro

Stepe Stepanovića 143
Banja Luka
telefoni: + 387 51 235 410 +387 51 235 415
e-mail: info@polisarhitektura.com
internet: www.polisarhitektura.com
radno vrijeme: od 8 do 16 h radnim danima