Pliva – enterijeri – konoba

Godina projektovanja
2009
Lokacija
Šipovo

TuristiČko rekreativni kompleks Sastavci na Plivi

Konoba je, može se reći, rafinisana forma nekadašnjeg kafana, koja je izgleda vremenom postala tek mjesto za ubijanje vremena i dosade. Konoba danas u prirodnim okruženjima i ma gdje da se pojavi, najavljuje nešto vise od sjedenja i ispijanja kafe. To je mjesto gdje se odigrava život i gdje ima živosti. Još kad je u sastavu galerija, kada je to mjesto gdje se održava likovna kolonija, promocije knjiga, muzičke večeri, izložbe…tu je riječ o vrsti novog unaprijeđenog mjesta za susrete i druženja, pa se nameće i nova vrsta oblikovanja prostora i dizajna.

Upotrijebljeni materijali ograničeni su gotovo na dva drvo koje gradi površine, kamen koji oblikuje. Izvedena od tradicionalnih materijala ali u savremenoj i svedenoj oblikovnoj interpretaciji.