Poslovni objekat, Mijatović

Godina projektovanja
2011
Lokacija
Banja Luka

Poslovni objekat,  Mijatović

Na zahtjevnom,uskom rubnom zemljištu uz vjerski objekat Ferhadija džamije koji je pod zaštitom države BiH, a planiran Regulacionim planom Jug 7 je niz objekata poslovne namjene i na vrlo malim parcelama. Na južnoj strani je dvorište Ferhadije sa visinskom razlikom od 1.5m, na sjevernoj je ulaz direktno sa ulice Z.Čelara, a sa preostale dvije strane su susjedni objekti. Na tom prostoru jedan od objekata je Banka koja je u arhitektonskom smislu monolitni objekat koji podsjeća na stijenu sa djelimično zaobljenim, djelimično oštrim rubovima koji su našli svoje stalno mjesto i samouvjereno se nadmeću sa okolnim objektima. Nešto lakše i vjerujemo skladno sa objektom džamije jer je korišten isti svijetli i topli material kamen. Prozorski otvori koji su okrenuti prema ulici su veliki, a svedeni i minimalni oni prema dvorištu vjerskog objekta, ,,zakrenuti” da onemoguće pogled prema dvorištu i šadrvanu.

Zbog značaja lokacije idejnim projektom je obuhvaćeno svih sedam objekata uličnog niza kako bi on djelovao kao cjelina i obezbjedio dodatni kvalitet na jednoj ovako značajnoj lokaciji.