Stambeno poslovni objekat Ančić

Godina projektovanja
2011
Lokacija
Banja Luka

Stambeno poslovni objekat Ančić u Miše Stupara

Stambeno – poslovni objekat u ulici Miše Stupara je projektovan sa novim tendencijama u savremenom projektovanju objekata višeporodičnog stanovanja. Jedan od osnovnih kvaliteta ovog projekta je činjenica da se njime prevazišli prblemi klasične stambene gradnje. Za razliku od mnogih drugih zgrada istog ili sličnog sadržaja ova se može pohvaliti primjerom stvaranja specifičnog modela interpretacije i uklapanja u koncept koji se nameće. Odgovor na projektantske probleme nosi nekoliko različitih, podjednako važnih činilaca, koji povezani u sistem, čine da se objekat sagledava i razumije drugačije od jednostavnog posmatranja primarnih formi i različite materijalizacije. Stav da arhitektura zavisi od međusobnog prožimanja umjetničkog, tehničkog i misaonog sadržaja je na ovoj zahtjevnoj lokaciji još jednom testiran. Modelovanjem se došlo do uspješne implementacije rješenja u okviru frekventne ulice sa jedne strane, visokih zgrda sa druge te porodične kuće sa treće. Shodno postavljenom projektnom zadatku, koncipirano je rješenje koje u potpunosti odgovara problemima stanovanja u centru grada, ali i život unutar samog objekta dovodi u nivo poželjan za probirljive kupce stanova.

Glavna fasada je prema jugu i ulici i tu su smještene dnevne prostorije, a ovakva orjentacija pruža kvalitetno osvjetljenje tokom cijelog dana,ali predstavlja problem pregrijavanja u ljetnom periodu pa zastori na toj fasadi štite objekat od zagrijavanja, predstavljaju motiv na objektu koji ujedno formira i fasadu a otvaranje i zatvaranje dijelova ovakve fasadne opne stvara različite slike objekta, doprinoseći da se svaki put, pri bilo kakvoj promjeni položaja nekog od dijelova, promijeni i objekat i doživi na drugačiji način.

Prohodni ravni krov sa pergolama, prostorima za druženje, cvijetnim lejama je dodatni kvalitet ovog objekta.