Poslovni objekat Gradinvest

Godina projektovanja
2003
Lokacija
Prijedor

Poslovni objekat Gradinvest

Na Bereku, rječici, koja je ustvari opkop oko starog srednjovjekovnog grada Prijedora projektovan je poslovni objekat za preduzeće koje se bavi građenjem i na tom mjestu je željelo izgraditi svoju upravnu zgradu.

Uočljiva je valovita fasada projektovanog objekta sa velikom strukturalnom fasadom prema ulici i mnoštvom prozora obrubljenim okvirima koji podsjećaju na organske oblike drveća. Zbog složenih zahtjeva projektovanje je bilo pravi izazov: pored prostorija opremljenih najsavremenijom tehnikom trebalo je voditi računa i u projekat uklopiti istaknuti položaj u samom središtu grada i jedinoj slobodnoj zelenoj površini na tom prostoru koja tangira lokaciju. Tako je nadjeno rješenje koje je istovremeno elegantno i u vizuelnom smislu prihvatljivo. Fasada okrenuta prema ulici ima strogost i oblikovanje usklađeno sa susjednim objektima i obložena je drvetom, a fasada okrenuta prema južnoj dvorišnoj strani  izvedena je od svijetle žbuke, dinamično jevalovita i malo nagnuta da bi se ogledala u rijeci, a strukturu joj daju brojni prozori. Prozorski otvori i ograde obrubljeni su isturenim čeličnim okvirima, lakirani u svijetle boje i na taj način je nastala raznolika i dinamična fasada koja pobuđuje asocijacije na grane drveća koje se savijaju pod vjetrom.

Objekat ima prizemlje u kome je prijemni i izložbeni dio i spratove gdje je smješteno rukovodstvo firme sa salama za sastanke i prezentacije. Posebna je pažnja posvećena oblikovanju okomitih pristupnih površina: zavojiti zidovi, vješto postavljena nadsvjetla i reflektujuće površine stakla ne služe samo kako bi ukazali na smijer kretanja zgradom, već i stalno pružanje nove perspektive.

Uz eleganciju oblika, u kombinaciji sa naglašenom funkcionalnošću, nisu zanemareni ekološki aspekti.