U toku je izrada idejnog rješenja poslovno-stambenog kompleksa Aleja Centar

U toku je izrada idejnog rješenja poslovno-stambenog kompleksa Aleja Centar

 Poslovno stambeni kompleks Aleja centar

  • projektant : Polis, studio za arhitekturu i dizajn
  • lokacija: Banja Luka
  • tim – arhitektura: Miomirka Dragomirović Trbić, Đurđina Sekerez
  • površine – BGP: 31 500 m2
  • projektovanja: 2021. god.

Svojim položajem u centralnoj gradskoj zoni, u frekventnom dijelu grada, u blizini administrativnog centra Vlade RS, te uz nedavno izgrađeni objekat Agencije za bankarstvo RS, ova lokacija se ističe izuzetnom atraktivnošću i predstavlja rijetku ,,slobodnu“ površinu za buduću izgradnju. Lokacija se nalazi na prostoru nekadašnjeg trgovačkog centra Zenit koji je izgrađen kao privremeni objekat, a omeđena je sa tri obodne ulice i u neposrednom je kontaktu sa spomenicima kulture, Pravoslavnom crkvom Sv.Trojice i Katoličkom crkvom Sv.Bonaventure, te fabrikom duvana kao ambijentalnom cjelinom.

Regulacionim planom Aleja centar, predviđen je koeficijent izgrađenosti 4.2, maksimalni koeficijent zauzetosti 0.8, što obezbjeđuje izgrađenost 31 500m2 BGP.

Mjesto je izuzetno sagledivo i uz jednu od najviših skupina objekata na prostoru grada i imali smo u vidu da će predstavljati reper u prostoru i pozadinu navedenih crkvenih objekata. Iz tog razloga posebna pažnja je obraćena na odnos prema okruženju, imajući u vidu stvarne vrijednosti, malu spratnost okolnih objekata sa tri strane, nedostatak zelenila u tom dijelu grada pa stoga oslobađanje prizemlja od izgradnje unutar bloka da bi cijela površina ostala parkovska.

U oblikovanju objekata trebalo je ispoštovati uslove službe zaštite, sve intervencije morale su uzeti tradicionalne principe, ivičnu gradnju, usitnjenost parcela, otvorenost bloka, položaj objekata u odnosu na postojeću regulaciju, granice građevinskih parcela i susjednih objekata, rješavanje arhitektonskog oblikovanja objekata, rješavanje parkiranja vozila, tj. garažiranje, priključci na komunalnu infrastrukturu, prostorno planski uslovi od interesa za zaštitu životne sredine.

Predloženo idejno rješenje nadovezuje se na tek izgrađeni objekat Agencije za bankarstvo jednostavno i efektno. Povlačenjem i razdvajanjem fasadnih ravni po vertikali ostvaruje se delikatna veza sa objektima u okruženju, sa puno respekta i takta dajući im na važnosti i uklapajući novu i orginalnu arhitekturu u nasleđeni kontekst, bez agresivnosti. Prvi objekat  je ponovio fasadu sa objekta Agencije za bankarstvo, dok su drugi objekti zidani sa staklenim platnima i središnji kompletan u staklu i na stubovima izdignut iznad površine parka, čineći zeleni masiv sa kojim se integriše.

Projekat u toku izrade.