U toku je izrada idejnog rješenja kompleska parka Slatina

U toku je izrada idejnog rješenja kompleska  parka Slatina

 Centralni park Banja Slatina

  • projektant : Polis, studio za arhitekturu i dizajn
  • lokacija: Slatina, Laktaši
  • tim – arhitektura: Miomirka Dragomirović Trbić, Bojana Grebenar
  • površine – BGP: 62 000 m2
  • projektovanja: 2021. god.

Prostor namijenjen za park ustvari već niz godina kao takav postoji u svom prirodnom izgledu sa posađenim po nekim drvetom tako da je posebna pažnja usmjerena na zaštitu zatečenog prirodnog okruženja uvažavajući geomorfološke i tipološke karakteristike podneblja i okolnog ili pripadajućeg urbanog tkiva. Svijest o čuvanju tradicionalnih vrijednosti ambijenta, prostor koji ne podnosi bilo kakve oblike na tragu geometriske apstrakcije i pravilnih rastera, kako u oblikovanju komunikacija u prostoru, tako i pejzažnog rastera, odnosno biljnog materijala.

Organski meko oblikovani najstariji objekti i mekoća valovitosti brežuljaka, zadana je tema prostorno pejzažnog uređenja. Smještaj objekata na parceli definisao je više parternih zona, različitih površina koje naglašenim grafičkim izrazom pobuđuju čudesan doživljaj prostora sa zemlje i iz zraka.

Temeljni karakter zelenog prostora ostvaren je oblikovanjem mreže parkovskih staza ograničene strukture. To tkivo staza sa objektima sadašnjim i budućim čini logičnu i nedjeljivu cjelinu. Unutar mreže staza posebno je istaknuta vodena staza, sa kamenom iz parka, koja u velikom luku dinamično i smjelo kružno povezuje zeleni prostor i objekte u njemu.

Projekat u toku izrade.