Stambeno – poslovni objekat – AN-GO FRIGO Electric

Godina projektovanja
2020
Lokacija
Prijedor

Stambeno – poslovni objekat – AN-GO FRIGO Electric

Glavne odrednice zatečene lokacije su nastavak izgradnje na započetu izgradnju stambeno poslovnih objekata, neposredna blizina samog centra grada, školsko dvorište i škola sa druge strane ulice, ravan teren, pravilna parcela. Postojeće građevine ispunjavaju ulični niz izgledom i dimenzijama koje odstupaju od očekivanog kvaliteta ambijenta u centru grada. Novi objekat planiran je na parceli koja je u potpunosti interpolirana unutar fronta ulične fasade, ali gotovo istom dimenzijom ide u dubinu.

              Precizna liniska struktura poslovno stambenog objekta objedinjuje sve sadržaje i uspostavlja novu dimenziju i mjerilo urbanog prostora. Zatečeni lomovi rubova parcele liniskom uličnom frontu daju perspektivnu korekciju, formirajući jasan rub i ukazujući na to da se radi o jedinstvenom objektu. Odabrani material na fasadi nastavak je najviše tako urađenih objekata u okolini. Bijela boja predstavlja podlogu za drvene pokretne elemente na fasadi. Ulična i dvorišna strana imaju jednaku strukturu opne, ali se razlikuju u karakteru rastvaranja. Ulična fasada je mirnija, sa trakastim prozorima i lođama, dok je dvorišna otvorenija, slobodnija sa balkonima, obe komponovane u skladu sa unutrašnjom organizacijom prostora.

Osnove su organizovane kao slobodni plan. Servisni prostori raspoređeni unutar dozvoljenog tlocrtnog obima dijele prostor u moguće funkcionalne cjeline, bez jasnih pregrada, ostavljajući poglede slobodnima. Linija interijera uz sve četiri fasade kontinuirano je slobodna, jedinstvena.

Različiti stambeni prostori od malih do ekstremno velikih, onih na jednom nivou ili onih dvoetažnih, nalaze se prema ulici iznad poslovnog prostora i rampe za ulazak u podzemnu garažu dok prema dvorištu stanovi izlaze na dvorište u prizemlju objekta.

Pristupna praznina koja definiše ovaj objekat dobijena zbog velike dubine parcele i nastojanja da svaki stan dobije što više svjetlosti, kao i komunikacije ili prostor susreta. Arhitektura ostaje suzdržana u oblikovanju fasada i projektantske ambicije iskazuju se kroz kompleksni presjek stanova i napor da se postigne elementarna jasnoća osnova, dajući doprinos stambenoj tipologiji i kvalitetu korištenja.

Geometrija, konstrukcija i infrastruktura zgrade omogućavaju organizaciska prilagođavanja i transformaciju stambenih prostora, zavisno o potrebama nepoznatih korisnika. Postavljanjem na podrumsku etažu koja je zauzela cijelu parcelu i odredila organizacionu šemu pojedinih segmenata, te odredila tip i pozicije zajedničkih komunikacija i sugerisala način upotrebe i ambijent stanova. U stanove se pristupa ili sa prilazne saobraćajnice kroz centralno smještenu vertikalu stepeništa ili kroz rastvoreni središnji dio objekta, staklenu vertikalu koja spaja dvije cjeline i mogla bi se definisati kao polujavno proširenje stambenih jedinica orjentisanih na dvije strane. Tako se dobilo dvostrano pa čak i trostrano orjentisanje stanova.

Prostorno oblikovne odluke proizišle su iz imperativa racionalnosti i ekonomičnosti, ali i kvalitetnog projektovanja i formiranja ambijenta mjesta. Objekat stvara svoj vlastiti urbanitet i daje podsticaj za razvoj okolnog prostora.