Poslovni objekatu Petrogenex Šipovo, rekonstrukcija

Godina projektovanja
2019
Lokacija
Banja Luka

Poslovni objekatu Petrogenex Šipovo, rekonstrukcija

Objekat je poslovnog karaktera spratnosti P+Pk. Nalazi se uz regionalni put R415 Jezero- Šipovo (ulica Prve šipovačke brigade b.b.) u Šipovu.  Postojeća namjena objekta je benzinska pumpa sa trgovačkim i ugostiteljskim dijelom. Uz zatečeni objekat benzinske pumpe na terenu ušlo se u projektovanje autopraone sa pratećim sadržajima, a zatim i u rekonstrukciju objekta benzinske pumpe koji postaje manji trgovački centar i povećava se prostor namijenjen ugostiteljstvu. Rekonstrukcijom se potpuno mijenja postojeći objekat  jer smo smatrali da sadašnjom funkcionalnom organizacijom, kao i  izgledom, ne odgovara namjeni,  kako trenutno, tako i u nekom narednom periodu.

Betonski objekat, sa  lukovima na  krovu,  teškim i klasičnim, upakovan je u trapeznu čeličnu konstrukciju preko koje je opna od aluminiskog lima cijelom površinom zidova, kao i krova. Drugačije je samo tamo gdje su velike staklene plohe. Nadstrešnica točionih mjesta slobodno pluta pored objekta, a bestežinski utisak ostvaren je materijalizacijom u kombinaciji lim,staklo i drvo.