Poslovni objekat Kurija – usluge i trgovina

Godina projektovanja
2005
Lokacija
Banja Luka

Poslovni objekat Kurija – usluge i trgovina

Iz poslovnog objekta Kurija na Laušu pruža se slobodan pogled na dolinu Crkvene i strme obronke Manjače. Projekat sa velikim prozorskim otvorima i panoramskim terasama slavi prirodu i naglašava veličanstven pogled na okolni prostor. Tako da bi kod podnošenja izvještaja manje bitno bilo prikazati objekat već pogled sa različitih položaja i mjesta u objektu na prostor. Uprkos tome što je u udolini stvoren je objekat pun svjetla. Projektovan je objekat u obliku slova L i sa svake od fasada potpuno drugačijeg izgleda kako je to diktirao okolni prostor i naravno funkcije. Duboke prozorske niše sa kontrastnim drvenim elementima, lučni metalom obrubljeni prozori ili lagani prozorski niz karakteristike su vanjskog izgleda objekta kao i promjena u vrsti krovnih ploha. Plato sa terasom,koju podupiru kosi stubovi je na monolitnom dijelu objekta sa zapadne strane prema padini i kao da se takmiči sa njom.

U unutrašnjost se ulazi preko službenog ulaza na jugu za zaposlene u upravi i goste, a u prizemlju je i ulaz u proizvodni i uslužni dio objekta na zapadnoj strani. Višestruko kodiranje na fasadi dijelom je i zbog namjena unutrašnjeg prostora kojih ima više.