Porodična kuća Đukić

Godina projektovanja
2014
Lokacija
Laktaši

Porodična kuća Đukić

Suštinu procesa kreiranja ove porodične vile postavljanje tri zasebne cjeline koje zajedno čine jedinstvenu formu, definišući plan objekta na parceli.

Zatvoreno pročelje prema ulici je najupečatljivija slika i glavni motiv objekta uz skladnost volumena gdje je dio mase ukinut na koti prizemlja. Taj glavni objekat dimenzionisanjem otvora prema dvorištu i istočnoj strani omogućio je primanje intenzvne svjetlosti i stvaranje okvira-ramova za prizore okruženja.

Varijacije svjetla i sjenke sa uvučenim i isturenim površinama sažimaju i ističu volumen objekta, pojačavajući osjećaj interne i eksterne dinamike.

U Laktašima mjestu oko dvadeset kilometara udaljenom od Banja Luke u centru mjesta na parceli površine 1209m2 za petoročlanu porodicu projektovana je kuca sa pomoćnim objektom u kome je prostor za prijem gostiju i druzenje kao i zatvoreni bazen na nivou podrumske etaže  sa svojom terasom za sunčanje na istom nivou da bi se korisnici izolovali od pogleda, obzirom da se objekat nalazi u gusto izgrađenom dijelu mjesta.

Glavni objekat površine 1125.31m2 u prizemnoj etaži ima prostore za dnevni boravak i roditeljski apartman koji su povezani sa terasom na juznoj strani (zeleni krov bazena), a na spratu sobe za svako od troje djece i gostinsku sobu. Silazeći u podrumsku etažu je prostor vinoteke i prostori za rekreaciju sa pomoćnim prostorijama a preko istih je veza sa bazenom ili garažnim prostorom te sa svim sadržajima u pomoćnom objektu.

Pomoćni ili objekat za prijem gostiju površine 427.55m2 u podrumskoj etaži ima garažu sa tri parking mjesta i pomoćne prostore koji su u službi svih objekata kao sto je kotlovnica ili prostor bazenske tehnike. U prizemlju ovog objekta je velika trpezarija sa kuhinjom, gostinske sobe i boravak koji je povezan sa terasom bazena.

Objekat sa bazenom je naknadno projektovan na nivou podrumske etaze glavnog objekta kao uočeni nedostatak u toku korištenja objekta i sadrži samo bazen sa prostorom za sunčanje iI dio bazenske tehnike a površine je 235.69m2.

Obezbjedjeno je povezivanje sva tri objekta u jednu cjelinu kako u nivou prizemlja tako i na nivou podrumske etaže.

Obično se kaže da su projekti nešto poput portreta klijenta i svaki je važan, ali ovaj je čini nam se najviše to, jer se sa klijentom kroz dvije godine razgovaralo osmišljavajući sve potrebe i iznalazeći način da se porodica ne preseljava nigdje dok se objekat gradi iz čega je proisteklo da se prvo gradi objekat koji će kasnije biti gostinski, a u kome će klijenti stanovati dok se sruši postojeći objekat i sagradi novi na istom mjestu.

Svaka kuća je i priča o životu. Karakteristika porodične vile Đukić leži u dvoznačju: istovremeno je asketski suzdržana i pokrenuta. Izražava težnju za univerzalnim redom u kojem pulsiraju emocije. Planom se čita kao ispunjen uslov za život u zajednici koja se temelji na poštovanju drugih.