Multifunkcionalni paviljon

Godina projektovanja
2014
Lokacija
Laktaši

 


Multifunkcionalni paviljon sa ugostiteljskim dijelom, kongresnim centrom, izlozbenim prostorom

Multifunkcionalni paviljon je predviđen u parku Banjsko rekreativnog centra Slatina, smjesten je u centralnom prostoru parka kao dio kompleksa javne namene. Objekat je djelimično ukopan i otvoren ka zapadu. Spuštanjem objekta u zemlju sačuvane su vizure iz parka i kontakt sa širim prostornim konekstom. Oko njega su smjestajni objekti sa terapeutskim sadržajima i geotermalni izvori te rekreativni prostori parka i park šuma.

Objekat se sastoji iz dvije etaže: suterena i prizemlja, kao i stepenastih terasa za druženje i igru djece. Razuđenih je gabarita i sastoji se od nekoliko funkcionalnih cjelina. Te su cjeline definisane kao kongresna sala, izložbeni prostor, restoran, kafe slastičarna, natkrivene terase i drugi pomoćni prostori. Objekat se nalazi u sredini velike parkovske površine i orjentisan je na sve četiri strane a obzirom da je prizemlje kompletno u staklu neometane su vizure u svim pravcima.

Objekat je građen prema zahtjevima investitora, ali i sa ciljem da ostavi jasan utisak uklopljenosti i primarne namjene. Sveukupnost sadržaja u inovativnoj fasadi, ali koja je proizišla iz najstarijeg objekta banje i znaka prepoznavanja (objekat ,,Stare banje” iz dvadesetih godina dvadesetog vijeka) čini cjelinu sa okruženjem i nedvosmisleno ukazuje na postojanje namjene objekta.

Banjski kompleks koji trenutno ima oko 1000 kreveta za smještaj sa pratećim sadržajima i koji namjerava da jos značajno poveća svoje kapacitete i da preuzme liderstvo u ponudi ovog tipa u RS planira izgradnju ovog objekta kao neophodnonog u daljem razvoju prvenstveno kongresnog turizma.