Stambeno poslovni objekat Li-grad Livno

Godina projektovanja
2009
Lokacija
Livno

Stambeno poslovni objekat Li-grad Livno

Stambeno poslovni objekat  u sklopu naselja koje je po regulacionom planu projektovano kao cjelina od osam stambeno poslovnih objekata spratnosti Po+Pr+G+3Sp+Pe sa dvoetažnim stanovima i obaveznim oblikom krova kao četvorovodnim. Tako striktno formulisani urbanistički parametri nisu davali previše prostora za oblikovanje kao ni želja investitora za što više kvadratnih metara prostora za prodaju. U takvim okolnostima projektovan je objekat od dvije iste polovine po vertikali.

U podrumskoj etaži se nalaze 32 parking mjesta,ostave za jedan dio stanova, servisni proctor za pogon ventilacije garaže i pumpe za vodu. Na nivou prizemlja je 8 poslovnih prostora svaki sa galeriskim dijelom, dva ulaza svaki sa stepeništem i liftom. Svi poslovni prostori imaju direktne ulaze sa ulice. Vodilo se računa da do ulaza u lift ili poslovne prostore u prizemlju nema stepenika kako bi osobe sa invaliditetom mogle ne ometano ulaziti i izlaziti iz objekta. Na tri sprata su smješteni stanovi različitih veličina. Na svakoj etaži se nalazi po deset stanova raspoređenih pet po ulazu. Na nivou povučene etaže je takođe deset stanova stim da svaki od njih ima galeriski dio ispod krova sa krovnim prozorima i vlastitim stepeništem unutar stana.

Projektovan je u armirano betonskoj skeletnoj konstrukciji,temeljenje riješeno na kontra ploči debljine 65cm i debljine AB zidova 20cm u podrumskoj etaži dok debljina stubova varira po visini.

Vanjski zodovi su od armiranog betona i pjenobeton blokova po kojima je urađena termofasada po sistemu Sto Term Clasik sa debljinom ekspandiranog polistirola 18cm a na nivou prizemlja obložena Verotek pločama kako bi se spriječilo oštećenje fasade od mehaničkih udara.

Objekat je projektovan u jednostavnim građevinskim masama koje treba da doprinesu vizuelnom kvalitetu planiranog dijela naselja, a sa druge strane da je atraktivan i nenametljiv za okolinu.