Kuća za odmor Talić

Godina projektovanja
2011
Lokacija
Kotor Varoš

Kuća za odmor Talić

Kuća za odmor smještena je na stjenovitoj obali rijeke Vrbanje, sa šumom na lokaciji i tamo preko puta, magistralnog koji vodi pokraj nje, je još jedan od objekata koji je zbog specifičnosti lokacije, uklještena između rijeke na jugu, stijene na istoku, puta na sjeveru i sa pristupom sa samo jedne strane, projektovana sa mnogo napora i posvećenosti i pričinila je mnogo radosti nama koji smo u tome učestvovali. Sa velikom pažnjom je projektovana i neposredna okolina.

Zidovi od prirodnog kamena sa tog lokaliteta, upotreba drveta, formiranje plaže sa jezercetom, novoposađeno drveće stvarali su novi habitat za mnoge biljne vrste na radost vlasnika kuće. Zahvaljujući svim ovim pripremnim radnjama, mjesto je postalo savršeno za postavljanje ove neobične građevine.

Prvi nivo, na samoj rijeci, izabran je za postavljanje južne terase, nešto više su kuhinja, trpezarija, a sprat iznad dnevna soba sa dijelom za odmor, preko koga dolazimo do gornje terase na stijeni i sa pogledom na cijelu okolinu.

Terasa koja spaja kuću sa obalom je od drveta smreke i na 4,2m iznad površine vode na nivou stogodišnjih voda. Druga terasa na stijeni je za šest metara visa. Delikatna pozicija na koju je objekat smješten podrazumijeva njegovu izloženost ćudima mikroklime uz riječne tokove i kuća trpi mnogo isparavanja i kondenzacije. Da bi se svi ovi izazovi kompenzovali i da se ne dovede u pitanje trajnost objekta i zdravlje korisnika, obloga je brižljivo komponovana kako od tankih slojeva različitih vrsta drveta tako i od lokalnih vrsta kamena što sa rijeke što sa lokalnog kamenoloma.