Kuća za odmor Milivojac

Godina projektovanja
2012
Lokacija
Krupa na Vrbasu

Kuća za odmor Milivojac

Odavno je poznato da duh mjesta na izuzetan način sebi podređuje sve ostale faktore koji manje ili vise utiču na krajnji rezultat jednog objekta. Urbanistički i arhitektonski koncept, funkcionalna šema, oblikovanje i materijalizacija, uslovljeni su specifičnostima podneblja i terena. Jedno tako neobično mjesto je ono na kome je projektovana ova kuća za odmor. Na strmoj sjevernoj padini prema rijeci Krupi obrasloj šumom i stjenovitoj.

Stav vlasnika bio je da kuća ovog tipa i sa ovakvom pozicijom treba da zadovolji i neke nekonvencionalne zahtjeve stanovanja, tako da je na prvoj suterenskoj etaži prostor konobe i vinski podrum i dio za rekreaciju sa velikom terasom za ljetno sjedenje u hladovini i silazak do rijeke. Prostor za dnevni boravak porodice je na drugom suterenskom nivou i orjentisan na istok, a najviša prizemna etaža je ostavljena za odmor. Ova kuća za odmor zamišljena je tako da pruži pun konfor svojim korisnicima. Ona u svom pojavnom obliku predstavlja model stambenog objekta uklopljenog u prostor padine i u sebi nosi kvalitet i atraktivnost mjesta na kome se nalazi, gradeći tako za sebe atribute ekskluzivnog.