Dom za njegu starih lica

Godina projektovanja
2016
Lokacija
Prijedor

 


Dom za njegu starih lica

Dom je smješten u predgrađu Prijedora, u zelenom pojasu između industrijske zone i rezidencijalnog kraja. Obližnji industrijski objekti zbog svog karaktera i udaljenosti ne narušavaju opšti kvalitet ambijenta u kom se nalazi objekat.  U neposrednoj blizini predmetne lokacije prolazi magistralni put Banja Luka – Novi Grad koji omogućava direktnu vezu sa centralnim područjem grada Prijedora.
Parcela pravouganog oblika se prostire u pravcu sjeveroistok – jugozapad i oivičena je dalekovodom sa sjeverne strane sa koje je i pristup. Sa jugoistočne i jugozapadne strane  se graniči sa parcelama jednoporodičnih kuća.

Spratnost je Su+P+1. Suterenski prostor je namijenjen servisnim prostorima i garažnim mjestima, a prizemlje i sprat za smještajni prostor.

Objekat je slobodnostojeći i pozicioniran centralno na parceli. Osnova je oblika slova „F“ sa jednom dominantnom lamelom i dvije manje formirajući atrijumski dvorišni prostor. Prostor je prvenstveno namijenjen smještaju u obliku jednokrevetnih i dvokrevetnih soba kao i apartmana. U objekat se ulazi u zoni manjeg administrativnog bloka na koji se naslanja restoran u oba nivoa.